Föräldrabesök

28 mars

Tid: 15:15– 00:00

Ni som är intresserad av vår verksamhet är välkomna att föranmäla ert besök. 
Ring till förskolan 018-727 69 55.