Renovering

Källparkens förskola planeras att rivas och byggas upp på nytt och under tiden behöver barn och personal evakuera till Kamomillens förskola. Detta gäller från och med höstterminen 2022.

9 maj 2022