Matematik

Matematik
På vår förskola får barnen i vår dagliga utbildning möta matematiken och vi vill göra barnen nyfikna genom spännande och lustfyllda matematikutmaningar. Barnen får utveckla sin förståelse för grundläggande matematiska ord och begrepp genom att vi erbjuder olika material där de får undersöka bl.a antal, storlek, former, siffror, mätning, mönster och sortering. Vi uppmuntrar barnen att själva försöka lösa matematiska problem som uppkommer i vardagen.

Uppdaterad: