Matematik

På vår förskola får barnen möta matematiken i vardagen och vi vill göra den spännande och lustfylld. Barnen får utveckla sin förståelse för grundläggande matematiska begrepp genom att vi erbjuder olika material där de får undersöka bl.a antal, storlek, former, siffror, mätning, mönster och sortering. Vi uppmuntrar barnen att själva försöka lösa matematiska problem som uppkommer i vardagen.

 

Uppdaterad: