Introduktion

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Detta innebär att vi introducerar alla nya barn på en gång samt att föräldrarna är med hela tiden dag 2 till dag 4 mellan klockan 9 och 14. Från dag 5 kan man börja lämna sitt barn, detta görs helt individuellt i samråd med personalen. Den första dagen erbjuds varje familj ett enskilt samtal på cirka en timme. Räkna med att du som förälder ska finnas tillgänglig i ca 2 veckor. För barnens skull ska verksamheten vara så lik vardagen på förskolan som möjligt. All personal är ansvariga för inskolningen och barnet lär känna alla vuxna på en gång. De ”gamla” barnen ses som en resurs och deltar aktivt i inskolningen.

Uppdaterad: