Naturvetenskap och hållbar utveckling

Naturvetenskap och hållbar utveckling


Vi har en stor gård med träd, blommor och buskar. Där kan barnen följa årstidsväxlingarna och komma i kontakt med olika djur som insekter, snäckor, fåglar, maskar samt olika växter, frukter och bär. Vi strävar efter att skapa en förståelse och respekt för allt levande.
Vi källsorterar matavfall och papper avdelningsvis och på förskolan plast, glas, metall och kartong. Vi har skapande aktiviteter med återvunnet material.

Uppdaterad: