Naturvetenskap och hållbar utveckling

Vi har en stor gård där vi kan följa årstidsväxlingarna och tillsammans blir vi medvetna om naturens skiftningar. I barnens närmiljö kommer de i kontakt med olika djur såsom insekter, fåglar, snäckor samt växter, frukt och bär. Vi strävar efter att skapa respekt för allt levande. Vi källsorterar matavfall och papper. De äldsta barnen på förskolan går iväg till återvinningen med glas och metall. Vi använder återvunnet material ibland vid skapande aktiviteter.

Uppdaterad: