Likabehandlings- & värdegrundsarbete

Inget barn ska behöva vara rädd att gå till förskolan.

Källparkens förskola ska vara en miljö som är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt.
Vi har ett levande värdegrundsarbete med barnen, där de tillsammans varje månad får fördjupa sig i ett värdeord och vad det betyder utifrån konkreta handlingar och situationer.

Se vår förskolas värdegrund här.  (DOCX, 13 KB)

Uppdaterad: