Verksamhet & pedagogik

Verksamheten på Källparkens förskola genomsyras av läroplan för förskolan (Lp fö 98 rev.-10) med fokus på trygghet, delaktighet, nyfikenhet och lustfyllt lärande som skapar olika projekt på förskolan. All verksamhet genomsyras av vårt värdegrundsarbete och att vi arbetar för att utveckla barnens matematiska och språkliga kompetens. Barnens lärprocesser sker genom att vi erbjuder olika aktiviteter och delar in dem i mindre grupper och genom barnens intressen och kunskapande erbjuder vi utmaningar utifrån läroplanens mål och riktlinjer.