Om förskolan

Det här är Källparkens förskola!

Källparkens förskola ligger vid det stora grönområdet Källparken i stadsdelen Salabacke. Förskolan är fördelad på fyra avdelningar. Lill-Ugglan är en 1-2 årsavdelning, Gökboet och Ugglan är för barn mellan 1 och 4 år, och Holkens avdelning är en 5-årsgrupp.
Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och leker mycket ute tillsammans på vår stora fina gård som erbjuder möjligheter att utforska, upptäcka, leka, bygga och skapa nya erfarenheter. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga med all personal och alla barn på förskolan därför indelar vi barnen ibland i tvärgrupper så att alla ska ha möjlighet att skapa goda relationer till varandra. Vi har en trygg och stabil personalgrupp med lång yrkeserfarenhet. Kännetecknande för vår förskola är att vi lägger stor vikt vid barnens språkliga och matematiska utveckling som löper som en röd tråd genom vår verksamhet.

Dagsrutiner:
7.00 Öppning på avdelning Ugglan
7.15 Frukost
7.45 Gemensam utevistelse
9.30 Olika aktiviteter
11.30 Lunch
12.10 Vila i olika former
13.00 Lärande lek och aktiviteter
14.15 Mellanmål
15.00 Gemensam utevistelse
17.00 Stängning