Avdelningar

Källparkens förskola består av fyra avdelningar. Lill-Ugglan är en 1-2 årsavdelning, Gökboet och Ugglan är för barn mellan 1 och 4 år, och Holkens avdelning är en 5-årsgrupp.

Vi öppnar på avdelningen Ugglan. Öppningspersonalen och barnen äter frukost där tillsammans. Från klockan 8.00 börjar vi dagen med en gemensam utevistelse.

Dagsrutiner:
7.00 Öppning
7.15 Frukost
8.00 Gemensam utevistelse
9.30 Olika aktiviteter
11.30 Lunch
12.10 Vila i olika former
13.00 Lärande lek och aktiviteter
14.15 Mellanmål
15.00 Gemensam utevistelse
17.00 Stängning

 

På Källparken arbetar vi mycket gemensamt. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna, och har som mål att alla barn ska känna sig trygga med all personal och alla barn i huset.

Uppdaterad: