Språk och kommunikation

Vi arbetar med språk och kommunikation genom vardagliga samtal och diskussioner, för att barnen ska få ett rikt och nyanserat talspråk. Vi utmanar och stimulerar barnen med nya ord och begrepp genom lek, sagor, sånger, rim och ramsor. Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med varandra. Vi använder oss dagligen av högläsning samt berättande och har nära till Brantingsbiblioteket där vi lånar böcker. Vi använder digitala verktyg som lärplatta, projektor och dator för att söka fakta och ta del av litteratur samt för att reflektera, skriva och lyssna på olika språk. 

Uppdaterad: