Språk och kommunikation

Vi arbetar med språk och kommunikation genom vardagliga samtal för att barnen ska få ett rikt och nyanserat talspråk. Vi utmanar och stimulerar barnen med nya ord och begrepp genom lek, sagor, sånger, rim och ramsor. Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med varandra. Vi använder oss av högläsning och berättande och har ett nära samarbete med Brantingsbiblioteket, dit vi går och lånar böcker. 

Uppdaterad: